Department of Experimental Physics
Home arrow Education arrow Study Programmes arrow Plasma Physics
Monday, 22 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
Study Programmes
Bachelor's Study
Master Study
Other
Study Programme -- Plasma Physics (SK) PDF Print E-mail

Study Programme - Plasma Physics

 Študijný program: Fyzika plazmy                                          

  Garant: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

                                                                                                           English version                   

Povinné predmety


2-FFP-101Základy fyziky plazmy - Stano M., Veis P.1/ZP2
3
2-FOL-101Fyzika laserov (1) - Štrba A. 1/ZP23
2-FTL-101 Štruktúra a mechanické vlastnosti materiálov - Dobročka E. 1/Z P2 3
2-FFP-104Elementárne procesy v plazme - Matejčík Š., Macko P. 1/ZP23
2-FEL-103 Vysokofrekvenčná elektronika - Kundracik F. 1/Z P2 3
2-FFP-910Diplomová práca (1) - KEF 1/ZD22
2-FTL-105 Elektrické a optické vlastnosti materiálov - Hlubina R. 1/L P2 3
2-FOL-108Holografia a interferometria - Mesároš V., Senderáková D. 1/LP23
2-FEL-112 Analógové elektronické obvody - Kundracik F. 1/L P2 3
2-FFP-109 Vákuová fyzika - Matejčík Š., Veis P. 1/L P2 3
2-FFP-110Výboje v plynoch - Černák M.1/LP2
3
2-FFP-911Diplomová práca (2) - KEF 1/LD66
2-FFP-115Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy - Macko P. 1/LL33
2-FTL-201 Kooperatívne javy - Maheľ M. 2/Z P2 3
2-FOL-201Optoelektronika - Mesároš V. 2/ZP23
2-FEL-203 Mikroprocesorové systémy - Jaroševič A. 2/Z P2 3
2-FFP-204Modelovanie vo fyzike plazmy - Papp P. 2/ZP23
2-FFP-205 Využitie plazmy - Zahoran M., Černák M. 2/Z P2 3
2-FFP-912Diplomová práca (3) - KEF 2/ZD88
2-FFP-206Kinetika a termodynamika plazmy - Zahoran M. 2/LP23
2-FFP-207Formovanie výbojov - Černák M., Zahoranová A. 2/LP23
2-FFP-913Diplomová práca (4) - KEF 2/LD44


Povinne voliteľné redmety                povinný výber: 12 kreditov

2-FOL-107 Praktikum z optiky - Vojtek P. 1/Z L3 3
2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok - Kundracik F. 1/L L3 3
2-FFP-111Diagnostika plazmy - Veis P., Macko P. 1/LP23
2-FFP-112Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia - Matejčík Š., Zahoranová A. 1/LP23
2-FFP-211Špeciálne praktikum z fyziky plazmy - Zahoran M. 2/ZL66
2-FFP-213Fyzika termojadrových reaktorov - Matejčík Š. 2/ZP23
2-FOL-215 Optická spektroskopia - Veis P., Macko P. 2/L P2 3
2-FFP-212Žiarenie plazmy - Zahoranová A.  2/LP23


Výberové predmety

2-FFP-121Fyzika klastrov - Märk T.D. 1/ZP22
2-FFP-122Fyzikálne vlastnosti molekúl - Matejčík Š. 1/LP22
2-FFP-221Plazmochémia - Černák M.  2/ZP22
2-FFP-223Experimentálne metódy v optickej a IČ spektroskopii - Veis P., Macko P. 2/ZP22
2-FFP-226Kinetika plazmových reakcií - Janda M. 2/LP22
2-FFP-131ŠVOČ I - KEF 1/AL55
2-FFP-132ŠVOČ II - KEF 2/AL55


Predmety štátnej skúšky - povinné

2-FFP-950 Fyzika plazmy - KEF
2-FFP-990 Obhajoba diplomovej práce - KEF


Predmety štátnej skúšky - povinne voliteľné        povinný výber: 1 predmet

2-FFP-951 Elektronika - KEF
2-FFP-952Fyzika tuhých látok - KEF
2-FFP-953 Optika a lasery - KEF


Študijný program vo formáte RTF
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de