Department of Experimental Physics
Home arrow Education arrow Study Programmes arrow Electronics
Wednesday, 24 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
Study Programmes
Bachelor's Study
Master Study
Other
Study Programm -- Electronics (SK) PDF Print E-mail

Study Programm - Electronics

 Študijný program: Elektronika                                          

  Garant: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. 

                                                                                                            engl.version                 

Povinné predmety


2-FTL-101Štruktúra a mechanické vlastnosti materiálov - Dobročka E. 1/ZP23
2-FEL-103Vysokofrekvenčná elektronika - Kundracik F. 1/ZP23
2-FOL-101Fyzika laserov (1) - Štrba A. 1/ZP23
2-FFP-101Základy fyziky plazmy - Skalný J., Veis P. 1/ZP23
2-FTL-105Elektrické a optické vlastnosti materiálov - Hlubina R. 1/LP23
2-FEL-112Analógové elektronické obvody - Kundracik F. 1/LP23
2-FOL-108Holografia a interferometria - Mesároš V., Senderáková D. 1/LP23
2-FFP-109Vákuová fyzika - Matejčík Š., Veis P. 1/LP23
2-FTL-201Kooperatívne javy - Maheľ M. 2/ZP23
2-FEL-203Mikroprocesorové systémy - Jaroševič A. 2/ZP23
2-FOL-201Optoelektronika - Mesároš V. 2/ZP23
2-FFP-205Využitie plazmy - Skalný J., Černák M. 2/ZP23
2-FEL-211Štatistická rádiofyzika (1)  - Jaroševič A. 2/ZP23
2-FEL-212Štatistická rádiofyzika (2) - Kundracik F. 2/LP23
2-FEL-910Diplomová práca - KEF 2/LD2020


Povinne voliteľné redmety                povinný výber: 28 kreditov

2-FEL-104Seminár z vysokofrekvenčnej elektroniky - Kundracik F. 1/ZS22
2-FTL-102Seminár zo štruktúry a mechanických vlastností materiálov - Dobročka E. 1/ZS22
2-FTL-111Fyzika tenkých vrstiev - Plecenik A. 1/ZP23
2-FFP-115Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy - Macko P. 1/ZL33
2-FOL-107Praktikum z optiky - Vojtek P. 1/ZL33
2-FOL-102Fyzika laserov (2) - Štrba A. 1/ZP2,C25
2-FEL-113Praktikum z analógových elektronických obvodov - Fabo P. 1/LL33
2-FTL-112Seminár z elektrických a optických vlastností materiálov - Hlubina R. 1/LS22
2-FTL-113Technológia tenkých vrstiev a povlakov - Kúš P. 1/LP23
2-FEL-117Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok - Kundracik F. 1/LL33
2-FTF-114Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky - Černý V. 1/LP4,C27
2-FEL-204Praktikum z mikroprocesorových systémov - Kundracik F., Fabo P. 2/ZL33
2-FTL-202Seminár z kooperatívnych javov - Maheľ M. 2/ZS22
2-FEL-208Elektronické súčiastky (1) - Plecenik A. 2/ZP23
2-FOL-213Optoelektronické prenosové systémy - Uherek F. (KEF), Glesk I. 2/ZP34
2-FOL-215Optická spektroskopia - Veis P., Macko P. 2/LP23


Výberové predmety

2-FEL-121Semestrálny projekt (1) - KEF 1/ZC55
2-FEL-122Semestrálny projekt (2) - KEF 1/LC55
2-FEL-221Semestrálny projekt (3) - KEF 2/ZC55


Predmety štátnej skúšky - povinné

2-FEL-950Elektronika - KEF
2-FEL-990Obhajoba diplomovej práce - KEF


Predmety štátnej skúšky - povinne voliteľné        povinný výber: 1 predmet

2-FEL-951Fyzika plazmy - KEF
2-FEL-952Optika a lasery - KEF
2-FEL-953Fyzika tuhých látok - KEF

Poznámka:

Z predmetov Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy, Praktikum z optiky, Praktikum z elektroniky a FTL si zapíše aspoň 2 predmety.

Študijný program vo formáte RTF
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de