Department of Experimental Physics
Home
Wednesday, 24 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
Zábudlá Zuzana PDF Print E-mail
Information page of Zuzana Zábudlá

PhotoName: RNDr. Zuzana Zábudlá
Position:
Room No.: F2 170
Phone: +421-2-60295-669
e-mail:
Main interests:

Laser Spectroscopy (Laser Sparks)
Photothermal Spectroscopy (Laser Induced Grating, Four-Wave Mixing)
Optical Spectroscopy

Education:

Waves and Optics (Exercises)
Physics (Exercises, for Chemists)
Physics Laboratory III (optics)
Physics Laboratory (for Chemists)

Laboratories:

Laboratory of Laser Physics

Projects:

    APVT (APVV)
      
Prototypové zariadenie pre kontinuálnu plazmovú aktiváciu úzkych pásov tenkých textílií. Projekt č: 20-P01505. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

       Štúdium účinkov elektrickej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku na povrch masívnych drevených materiálov (M. Černák)

        Zdroje nízkoteplotnej plazmy pre nanotechnologické adhézne úpravy textilných výstužných materiálov používaných v gumárenskom riemysle (M, Černák)
       
        Nanoštrukturálna modifikácia vlákenných a textilných materiálov (M. Černák)
Prototypové zariadenie pre kontinuálnu plazmovú aktiváciu úzkych pásov tenkých textílií, č. 20–P01505, (A. Zahoranová), ukončené

    VEGA

        Jednotný model elektrických mikrovýbojov a predprierazových javov pri tlakoch blízkych atmosférickému (M. Černák), ukončené

        Teplotná závislosť koeficientu disociatívnej rekombinácie (P. Lukáč), ukončené

Publications:
registered in EVIPUB

More information on personal webpage
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de