Department of Experimental Physics
Home
Wednesday, 24 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
2-FEL-104 Seminar z vysokofrekvencnej elektroniky PDF Print E-mail

 

2-FEL-104 Seminár z vysokofrekvenčnej elektroniky

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:

Cieľ predmetu: Zvládnuť vybrané praktické postupy pri návrhu mikrovlných obvodov.

Stručná osnova predmetu:

Optimálny návrh vlnovodov vzhľadom na čistotu módov, útlm a prenášanú energiu. Programy pre počítačový návrh vlnovodov. Praktické postupy pri prispôsobovaní impedancií, práca so Smithovým diagramom. Návrh mikrovlných obvodov s páskovými vlnovodmi (vlnovody, rezonátory, filtre) s využitím výpočtovej techniky.

Literatúra:

Tirpák, A.: Elektronika veľmi vysokých frekvencií. Univerzita Komen­ského, Bratislava 2003.

http://www.ansoft.com/ansoftdesignersv/

Ansoft Designer SV obsahuje úplný simulátor vysokofrekvenčných lineárnych obvodov, pomôcky pre ich dizajn a moduly pre post-processing

Literatúra v elektronickej podobe:

Tirpák, A.: Elektronika veľmi vysokých frekvencií - kniha v PDF-formáte.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský, anglický

Dátum poslednej úpravy listu: október 2004 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de